Bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarigen

Naast de asielprocedure bestaat er nog een verblijfsprocedure specifiek voor niet-begeleide minderjarigen. Overleg met je voogd of deze procedure een goede optie is voor jou.

Hoe verloopt de bijzondere verblijfsprocedure?

  • Je voogd dient de aanvraag voor de bijzondere verblijfsprocedure in. Je voogd zal hiervoor vragen stellen over je land van herkomst, je familieleden en je identiteitsdocumenten. Probeer zo goed mogelijk te antwoorden.
  • Dienst Vreemdelingenzaken zal je samen met je voogd uitnodigen voor een interview in Brussel. Soms nodigt Dienst Vreemdelingenzaken ook een vriend of kennis uit die meer over jouw situatie in België kan vertellen.
  • Tijdens het interview mag je vrijuit praten over je situatie en je wensen voor de toekomst. Je voogd en een tolk zijn aanwezig bij het interview. Je advocaat mag ook aanwezig zijn.

Beslissing in de bijzondere verblijfsprocedure

Na het interview wordt gezocht naar een duurzame oplossing voor je situatie. Je hebt drie mogelijkheden.

  • Hereniging met je ouders in het land waar zij zich bevinden
  • Terugkeer naar je land van herkomst of een derde land waar je mag verblijven. Dienst Vreemdelingenzaken geeft een bevel tot terugkeer.
  • Een wettelijk verblijf in België

Een verblijf in België

Als je na de procedure in België mag blijven, dan krijg je een verblijfsvergunning voor 1 jaar. In die tijd moet je een leven opbouwen in België: naar school gaan, de taal leren, vrienden maken, …

Je voogd zal een maand voor het verstrijken van je vergunning een nieuwe aanvraag indienen en verslag uitbrengen over je leven in België (je gezinssituatie, je school, je taalkennis).

Na 3 jaar kan je een (definitieve) verblijfsvergunning krijgen in België.

Meer info of hulp nodig?

Op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken vindt je voogd informatie over de bijzondere verblijfsprocedure.

Contacteer de Dienst Vreemdelingenzaken.