Ailenizi arıyorsunuz

Kızılhaç (Het Rode Kruis), aile üyelerinizi aramanıza yardım eder. Kızılhaç, dünya çapındaki diğer Kızılhaç ve Kızılay örgütleriyle ve çatışma bölgelerindeki özel temsilcilerle işbirliği yapar.

Sahalarınızın "Restoring Family Links" (Aile Bağlarının Yeniden Kurulması) hizmeti göç, silahlı çatışma, doğal afet veya insan kaynaklı felaketlerden sonra aile üyelerinizi bulmanıza yardım eder. Bu hizmet ücretsizdir.

Restoring Family Links aşağıdaki konularda size yardım eder:

  • Kayıp aile üyelerini arama
  • Aile üyeleriyle yeniden iletişim kurma

Bir çatışma bölgesinde bulunan ailenizle iletişim kurma

Çatışma veya afet bölgelerinde telefon, posta ve İnternet gibi iletişim kanalları genellikle çalışmaz. Kızılhaç’a özgü mesaj sistemi aracılığıyla etkilenen bölge ile dış dünya arasında iletişim yeniden sağlanmaya çalışılır.