መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ጥርናፈ ስድራቤት

መስርሕ ዳግመ-ምርኻብ ኣባላት ናይ ሓንቲ ብምኽንያትገለ ኵነታት ተባታቲና ዝጸንሐት ስድራቤት፡ ማለት ከም ልሙድ ብምኽንያት ስደት። ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት እንተረኺብኩም ወይ ሕጋዊ ፍቓድ ነባርነት ምስዝህልወኩም፡ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ብመሰረት ገለ ሕጋውያን ቅድመ-ኵነታት ኣብ ቤልጂዩም ከምዝጽንበሩኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።