መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ተማሃራይ ሰራሕተኛ

ኣብ ርእሲ ዕማም ትምህርቱ ስራሕ ዝዓምም ተማሃራይ (ናይ ካልኣይ ደረጃ ወይ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ)። ነቶም ብተማሃቶ ዝዕመሙ ስራሓት ዝምልከቱ ፍሉያት ሕጋጋት ኣለዉ። ንስኻ/ኺ ዕድሜኻ እንተውሓደ 15 ዓመት ክኸውን ኣለዎ።