መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

መስርሕ ሕቶ ዕቝባ

ንመመልከቲ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ዝምልከት መስርሕ። ኵላቶም ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት መመልከቲ ከተቕርቡ እንከለኹም እትሓልፍዎም መስርሓት፦ ቅጥዒ ምምላእ፡ ቃለ-መሕት(ታ)ት፡ መልሲ ምጽባይ።