መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

መሰነይታ ዘይብሉ ትሕቲ-ዕድመ መንእሰይ ወይ ህጻን

ብዘይ መሰነይታ ዝመጸ ወጻእተኛ ትሕቲ-ዕድመ መንእሰይ ወይ ህጻን(UFM)። ብዘይ ወላዲ ወይ (ሕጋዊ/ት) መጕዚት ናብ ቤልጂዩም ዝመጸ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ።