Een opvangcentrum, een veilige plek

Als je als niet-begeleide minderjarige in België toekomt, zorgt de overheid voor een veilige omgeving. De politie of de asieldiensten brengen je naar een opvangcentrum. Ook als je geen asielaanvraag doet, heb je recht op een veilige plek om te wonen.

Het eerste opvangcentrum (kort verblijf)

Na je aankomst in België brengen de asieldiensten of de politie je naar een opvangcentrum voor eerste opvang in Brussel. Na een kort verblijf (ongeveer 30 dagen) zal je verhuizen naar een ander opvangcentrum.

 • Het eerste opvangcentrum is een veilige plek waar je eten, kleren en onderdak krijgt.
 • Je woont er samen met andere niet-begeleide minderjarigen.
 • Je kan er tot rust komen.
 • Een team van begeleiders en een psycholoog staat klaar om je te helpen.
 • Je krijgt een voogd toegewezen.

Ook als je geen asiel aanvraagt in België, heb je als minderjarige recht op een veilige plek om te wonen. Het is geen goed idee om alleen op straat rond te hangen.

Het opvangcentrum: lang verblijf

Terwijl je woont in het opvangcentrum voor eerste opvang, zoeken je voogd en de begeleiders samen met jou naar een geschikte opvangplaats waar je langer zal wonen, vaak is dat een opvangcentrum van Fedasil.

Hoe ziet je leven eruit in een opvangcentrum?

 • Je woont in een kleine leefgroep samen met andere jongeren
 • Een team van begeleiders staat klaar om je te helpen
 • Ben je jonger dan 15 jaar of ben je erg kwetsbaar, dan krijg je extra zorg en begeleiding.
 • Je gaat regelmatig naar school en leert de taal
 • Je doet activiteiten en sport
 • Je voogd komt op bezoek en helpt je met school en je asielprocedure.

Je kan zelf niet kiezen in welk opvangcentrum je verblijft. De begeleiders houden wel rekening met je situatie en wensen. 

Vertel je begeleiders wat je graag wil doen op het vlak van school, wonen en vrije tijd.

Ben je niet gelukkig in het opvangcentrum?

Leven in een opvangcentrum is niet altijd gemakkelijk. Je leeft samen met anderen in een kleine ruimte.  Dit kan tot stress en conflicten leiden.

Heb je nood aan rust of heb je problemen? Spreek erover met je begeleider. Je begeleider kan je voorstellen om op Time-out te gaan. Je verlaat het opvangcentrum dan een paar dagen om tot rust te komen. Je krijgt de kans om met andere begeleiders over je problemen te praten.

Hoe lang blijf je in het opvangcentrum?

Je zal wonen in het opvangcentrum (lang verblijf) tot er een beslissing is genomen over jouw verzoek om internationale bescherming.

 • Word je in tussentijd 18 jaar oud, dan verhuis je naar een opvangplaats voor volwassenen.
 • Krijg je een positieve beslissing, dan kan je in aanmerking komen voor begeleid zelfstandig wonen.
 • Krijg je een negatieve beslissing en ben je ouder dan 18 jaar, dan moet je het opvangcentrum verlaten.