فهرست واژگان

ک

کشور‌های مبداء امن

بلژیک فهرستی از کشور‌های مبداء امن تهیه کرده است. برای افرادی که از کشور‌های مبداء امن می‌آیند، فرايند ویژه‌ای (مسیر-سریع) در CGVS/CGRA و اداره مهاجرت اعمال می‌شود. در حال حاضر، کشور‌های زیر جزو کشور‌های مبداء امن هستند: آلبانی، بوسنی-هرزگوین، مقدونیۀ شمالی، کوزوو، مونتنگرو، صربستان، هند و گرجستان..