Belçika'da 6 hükûmet bulunur

Belçika'da 1 federal ve 5 bölgesel hükûmet bulunur. Her hükûmetin ayrı yetkilere sahip bakanları vardır.

Belçika federal bir devlettir

Neden Belçika gibi küçük bir ülkede 6 farklı hükûmet bulunuyor? Belçika federal bir devlettir; yani ülke içinde farklı federe devletler vardır:

Belçika'da 3 bölge bulunur

  • Flaman bölgesi
  • Valon bölgesi
  • Brüksel-Başkent bölgesi

Ve 3 topluluk bulunur

  • Flamanca konuşulan Topluluk
  • Fransızca konuşulan Topluluk
  • Almanca konuşulan Topluluk

5 bölgesel hükûmet ve 1 federal hükûmet

Her federe devletin kendi hükûmeti vardır. İstisna olarak, Flamanca konuşulan Topluluğunun federe devleti ile coğrafi olarak birebir örtüşen Flaman bölgesinin, ortak tek bir Flaman hükûmeti bulunur. Dolayısıyla Belçika'da 5 bölgesel hükûmet ve 1 federal hükûmet vardır. Federal hükûmet, ülkenin tümü için kararlar alır.

Hükûmet, İç İşleri, Dış İşleri, Adalet, Halk sağlığı gibi çeşitli konularda yetkilere sahip bakanlardan ve eyalet sekreterlerinden oluşur.