መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

መግለጺ ጾታዊ መለለዪ

ከም ሰባት፡ ብዛዕባ ውሽጣዊ ስምዒትናን ገዛእ-ርእስናን ዝመጸ ኣብ ከባቢና ንእነንጸባርቖ ዝንባለ ይገልጽ። ነዚ፡ ብመገዲ ኣከዳድናና፡ ኣዘራርባና ወይ ኣካላዊ ምልክታትና... ከነንጸባርቖ ንኽእል።