መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

L

LGBTQI

LGBTQI ተመሳሳሊ ጾታዊ መለለዪ ናብ ዘለዎ ሰባት ድዩስ ናብ ክልቲኡ ጾታዊ መለለዪ ዘለዎም ሰባት ጾታዊ ዝንባለ ንዝገበሩ፡ ጾታዊ መለለዪኦም ንቐየሩ፡ ከምኡ`ውን ድርብ ጾታዊ ባህርይ ንዘለዎም ሰባት ብሓባር ዝገልጽ ኣሕጽሮተ-ቃል እዩ።