መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ብሓይሊ ምምላስ

ሓደ ወጻእተኛ ካብ ልኡላዊ መሬት ናይ'ዛ ሃገር ንኽወጽእ ንዝተዋህቦ ሕጋዊ ትእዛዝ ዕሽሽ ምስዝብል፡ ብሓይሊ ከምዝወጽእ ክግበር ተኽእሎ ኣሎ። እዚ መስርሕ ምውጻእ ካብ ሃገር ንኽትግበር፡ ዝምልከቶ ወጻእተኛ ኣብ ቤት-ማሕቡስ ወይ ኣብ መንበሪ ኣሃዱ ከምዝጸንሕ ክግበር ዝከኣል እዩ።