Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
D

Duurzame oplossing

Bijzondere verblijfsprocedure Dat is een procedure voor niet-begeleide minderjarigen, die kan opgestart worden naast andere procedures. U zoekt samen met de Dienst Vreemdelingenzaken en uw voogd naar een oplossing voor uw toekomst. Dit kan zijn: gezinshereniging met je ouders in een land waar zij wettelijk verblijven; terugkeren naar je land van herkomst of een land waar je wettelijk kan verblijven; verblijf in België.