Tallaalka fayraska korona

Qaado tallaal. Tallaalka waxay kaa illaalisaa adiga iyo kuwa kaa ag dhow fayraska korona oo waa bilaash.

Sidee ayuu tallaalka u shaqeeyaa?

 • Tallaalka wuxuu ku sababaa jirkaaga inuu yeesho difaaca jirka. 
 • Difaacyadaan jirka ayaa ku caawiyo la dagaalanka fayraska. 
 • Haddii uu markaa ku gaaro fayraska, difaaca jirka ayaa ku illaalinayo. 

Maxaad u qaadaneysaa tallaalka?

 • Si uu u illaaliyo nafsadaada iyo dadka kaa ag dhow.

Fayraska korona wuxuu halis u yahay dad badan ee kaa ag dhow: 

 • kuwa ka weyn 65
 • dadka qabo cudurka sambabka, cudurka wadnaha ama xididka dhiiga 
 • dadka qabo sonkorta ama difaaca jirka yaraaday (tusaale ahaan dadka qabo kansarka)

Laakin fayraska ayaa sidoo kale u noqon karo halis da’yarta, dadka caafimaadan.

 • Si aad uga hortagtid faafida fayraska.

Haddii wax ka badan boqolkiiba 70% ee dadka ku nool Belgium ay tallaalanyihiin, fayraska wuu yaraanayaa faafidiisa. Kan waxaa loo yaqaan difaaca kooxda

 •  Noloshaada dib ayay caadi ugu soo laabaneysaa si dhaqsi ah.
 • Waxay ka dhigtaa jirkaaga mid xoogan ee ku aadan fayraska.

Sii wad inaad raacdid tallaabooyinka ku aadan fayraska korona illaa dad ku fillan laga tallaalo. Ka fogow 1.5 miitir, xiro maaskaro oo dhaqo gacmahaaga inta badan.

 2 cirbadood oo garabka kore ah
Cirbada garabka kore

Sida loo qaato tallaalka?

 • Waxaad ka qaadaneysaa cirbad garabka kore
 • Tallaalada qaar, waxaad heleysaa cirbad labaad dhoor isbuuc kadib cirbada koowaad
 • 14 maalmood cirbada kadib si ku filan ayaad uga illaalsantahay fayraska korona

Tallaalka ma badqab baa?

 • Dadku waxy khibrad badan u leeyihiin samaynta tallaalada. Saynisyahanada daafaha caalamka ayaa ku dadaalay inay ku abuuraan tallaalka muddo waqti gaaban. 
 • Tallaalka waxaa markii ugu horreeyey si taxadar ah u tijaabiyay dhoor hay'ado oo madax banaan. Waa badqab. 

Miyaad isku arkeysaa dhibaatooyin tallaalka kadib?
Laga yaabo inaad isku aragtid

 • gaduudashada qaar, xanuunka ama bararka garabkaaga kore
 • daal
 •  madax xanuun
 • heerkul yara sareeyo

Tani waa caadi oo ma ahan wax weyn, saameynada caafimaadka way dhammaadaan dhoor saacadood ama maalmood kadib.

Miyuu qof walba qaadanayaa tallaalka?
Haa. Dhammaan dadka waa la tallaali karaa.

 • Tallaalka looguma talin dadka qaar: tusaale ahaan, dadka qabo heerkulka kacsan ama difaaca yar (tusaale ahaan, ee kansarka qabo). Kala xiriir dhaqtarkaaga warbixin dheeraad ah. 
 • Carruurta (ka hooseyso 12) weli lama tallaalin.
 • Tallaalka waajib ma ahan.

Yaa tallaalka qaato marka koowaad?
Tallaalida dadka oo dhan ee Belgium waxay ku dhacdaa dhoor heerar: 

 • marka koowaad, dadka waayeelka ee ku jiro xarumaha daryeelka deegaanka iyo shaqaalaha daryeelka
 • kadib dadka ka weyn 65 iyo bukaanada halista sareyso ku jiro
 • kadib dadka oo dhan ee ka weyn da’da 18
 • iyo ugu dambeyn dadka ka yar 18.

Goorma ayaad heleysaa tallaalka?

 • Ma waxaad ku nooshahay xarunta soo dhaweynta? Waa goorma kolkaaga, shaqaalaha xarunta soo dhaweynta ayaa ku soo ogeysiinayo. 
 • Miyaadan ku nooleyn xarunta soo dhaweynta? Waxaad heleysaa warqad, SMS ama i-meel la socoto balantaada oo tallaalada koowaad iyo labaad. Waa inaad xaqiijisaa ballantaada oo aad aadaa xarunta tallaalka ee aagaaga.

Waxaad heleysaa ballan (taariiqda iyo saacada) oo tallaalkaaga ah. Yay ku dhaafin ballantaada!