Registreer online uw afspraak voor het aanmeldcentrum

Door het coronavirus heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de registratie van asielaanvragen tijdelijk aangepast. U moet eerst een online formulier invullen om een afspraak te maken. Daarna wordt u uitgenodigd om uw asielaanvraag te registreren.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het niet meer toegelaten om met meerdere mensen samen te zijn, zoals in een wachtrij of in een wachtzaal. Daarom is het aanmeldcentrum (Klein Kasteeltje) in Brussel enkel nog open op afspraak. Hebt u geen afspraak, dan wordt u niet toegelaten in het aanmeldcentrum.

Registreer online uw afspraak voor het aanmeldcentrum

               https://arrivalcenterappointment.ibz.be/nl

  • Het volledig ingevuld formulier wordt automatisch verstuurd naar Dienst Vreemdelingenzaken
  • De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt u een bevestigingsmail met een afspraak (dag en uur).

Uw afspraak in het aanmeldcentrum
U komt individueel (of met uw gezin) op de afgesproken dag en uur naar het aanmeldcentrum (Klein Kasteeltje) in Brussel.

Zorg dat u op tijd bent op uw afspraak. Als u te laat bent, moet u een nieuwe afspraak online maken.

In het aanmeldcentrum volgt u strikt de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus:

  • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen
  • Sta niet in groepjes bij elkaar
  • Raak andere mensen niet aan

Medische screening 
Wanneer u in het aanmeldcentrum bent, zal een verpleegkundige controleren of u eventueel besmet bent met het coronavirus. De verpleegkundige zal uw lichaamstemperatuur meten en u enkele vragen stellen over uw gezondheid. Er wordt ook een radiografie genomen van uw longen.

Een opvangplaats 
Na de registratie in het aanmeldcentrum controleert Fedasil of u recht hebt op opvang. Als u recht hebt op opvang, biedt Fedasil u een opvangplaats in een opvangcentrum tijdens het onderzoek van uw asielaanvraag.